Friday, April 9, 2010

वर्णी जी की जीवन यात्रा के पड़ाव

1. Panipat (Haryana)
2. Saharanpur (U.P.)
3. Muzaffar nagar
4.Nasirabad
5.Indore
6.Rohtak (Haryana)
7.Varanasi (U.P.)
8.Ishri (Shanti Niketan)Sammed Shikhar Ji
9. Bhopal (M.P.)
10. Chhindwara(M.P.)
11. Sagar (M.P.)

No comments:

Post a Comment

Followers